iDentify herkent de problemen van de tandarts.

“Praktijkmanagement zorgt voor stress en is niet mijn ding!”

Een tandarts van middelbare leeftijd geeft aan, dat het praktijkmanagement als een zware last op zijn schouders drukt. In de afgelopen jaren is deze last alleen maar verder toegenomen, wat het werkplezier flink heeft gereduceerd. Om weer met plezier aan het werk te kunnen als tandarts, is zijn wens het praktijkmanagement af te stoten. Hij heeft met iDentify een prima partner gevonden.

 

“Ik wil een eigen praktijk, maar de opstart is moeilijk.”

Een tandarts met enige ervaring wil graag toewerken naar een eigen praktijk, nadat zij voor verschillende praktijken heeft waargenomen. Dit is echter een moeilijk te nemen hobbel, waar zij graag ondersteuning en begeleiding bij wil. Want wat komt er allemaal op mijn pad? En kan ik dat allemaal zelf regelen en oplossen naast mijn uren als tandarts? Met ondersteuning van iDentify is een praktijk opgestart. Zij heeft voor deze opzet gekozen, omdat iDentify hierin ervaring heeft en zij zich kan focussen op haar vak.

 

“Rendeert mijn praktijk wel optimaal?”

De tandarts werkt al jaren hard in zijn praktijk, maar heeft het gevoel dat het rendement niet optimaal is en de praktijk weinig ontwikkeling laat zien. De werkdruk is in de afgelopen jaren verder toegenomen, terwijl het rendement is gelijk gebleven of zelfs is afgenomen. Het wordt door de tandarts steeds meer als last ervaren om te kunnen blijven voldoen aan alle financiële verplichtingen. Deze tandarts heeft door iDentify zijn praktijk laten doorlichten op het gebied van rendement. Specifiek is gekeken naar stoelbezetting, agendaplanning en kostenbeheersing.

 

“Wie gaat mijn praktijk overnemen?”

Deze tandarts kijkt vooruit naar de laatste 5 tot 8 jaar van zijn carrière. Op het gebied van tandheelkunde zijn al duidelijke keuzes gemaakt, namelijk vooral bezig zijn met de uitgebreide en bijzondere tandheelkundige behandelingen. Het management van de praktijk wil hij over niet al te lange termijn ook overdragen aan zijn opvolger. Maar wie gaat de praktijk overnemen? Verkopen aan een keten heeft niet de voorkeur, maar andere kandidaten dienen zich ook niet aan. Deze tandarts is in gesprek met iDentify voor overname van zijn praktijk.